Структура та органи управління закладу дошкільної освіти

Структура закладу дошкільної освіти забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям дошкільного віку.
Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, власним Статутом.
Модель структури управління ЗДО побудована з метою забезпечення оптимального співвідношення державного та суспільного характеру управління в інтересах всіх учасників освітнього процесу, яка припускає реалізацію наступних умов:
• реалізація принципу гуманізму по відношенню до всіх учасників освітнього процесу (переосмислення ціннісної самосвідомості, свобода вибору змісту, форм і методів навчання; постійна рефлексія; адаптація до дитини; самопізнання; суб'єкт - суб'єктні відношення );
• орієнтація на освітні потреби населення;
• посилення відкритості освітньої системи ЗДО;
• акцентування уваги в управлінні на особистий розвиток всіх суб'єктів діяльності в педагогічному процесі;
• створення системи мотивації всіх учасників педагогічного процесу;
• орієнтація на особистісно орієнтований, ресурсозберігаючий підхід в управлінні;
• розвиток організаційної структури управління з урахуванням особистого потенціалу учасників;
• діагностування, педагогічний моніторинг освітнього процесу.

/Files/images/LEGO/55.png

Вищим органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори трудового колективу , батьків та громадськості, що скликаються не рідше 1 разу на рік.
У період між загальними зборами діє рада ЗДО.
Управління ЗДО носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи управління, а саме: педагогічну раду ЗДО, батьківські комітети груп, профспілковий комітет.

/Files/images/LEGO/Організаційна структура.png

Психологічний супровід здійснює практичний психолог.
Медичний супровід вихованців ЗДО здійснює сестра медична старша.
Така система роботи закладу дошкільної освіти надає можливість урівноважити вплив державного та громадського факторів в управлінні, налагодити зворотній зв’язок з урахуванням думок батьків і громадськості, реально здійснювати партнерство в освіті, поєднати відповідальність за прийняття колективних рішень, демократизувати управління.
Кiлькiсть переглядiв: 243

Фотогалерея

САЙТ Соколівської ЗОШ ім. Отакара Яроша

вулиця Шкільна, номер будинку- 2,
поштовий індекс- 63420, Харківська область, Зміївський район, село Соколове,
Україна

Дата останньої зміни 03 Грудня 2020

Цей сайт безкоштовний!