Проєкт «Безпечна і дружня до дитини школа»

Організатори та партнери:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
 • Громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»
 • Глобальний фонд підтримки освіти в умовах кризи

Мета програми:

 • моделювання концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (БДДШ);
 • удосконалення пілотних закладів загальної середньої освіти відповідно до концепції БДДШ;
 • посилення залучення підлітків до життя школи і громади.

Форми впровадження:

 • Проведення експрес оцінки і створення профілів пілотних шкіл у відповідності до концепції БДДШ.
 • Проведення двох одноденних тренінгів з питань планування заходів удосконалення пілотних закладів освіти відповідно до концепції БДДШ.
 • Розроблення і затвердження заходів щодо вдосконалення пілотних закладів освіти.
 • Проведення тренінгів з питань насильства і цькування (булінгу) в учнівському середовищі.
 • Проведення 3-денного тренінгу для регіональних тренерів за навчальним курсом «Життєві навички для залучення підлітків».
 • Проведення 3-денного тренінгу для регіональних тренерів з ефективних методів громадського залучення підлітків до життя школи і громади.

Безпечна (дружня до дитини) школа – навчальний заклад, який забезпечує всі необхідні умови для навчання, успішної соціалізації і гармонійного розвитку дітей і підлітків з наголосом на питаннях захисту життя і здоров’я. Такими умовами є:

 • Захисне та сприятливе для здоров’я і навчання фізичне середовище
 • Комфортне психосоціальне середовище
 • Навчання дітей і дорослих на засадах загальнолюдських цінностей і життєвоважливих компетентностей
 • Ефективне шкільне управління, партнерство і участь.

Концепція Нової української школи, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, передбачає докорінне реформування загальної середньої освіти . Зокрема, реалізацію права дітей на якісну освіту у сфері особистого здоров’я, безпеки, соціальної інтеграції мають забезпечувати:

 • навчання учнів на основі розвитку життєвих навичок;
 • підготовка педагогічних працівників на засадах компетентнісного підходу;
 • створення безпечного і дружнього до дитини навчального середовища.

Зазначені напрями дій є взаємопов’язаними і взаємопідримувальними: Проект «Безпечна і дружня до дитини школа» охоплює усі три напрямки, але основна увага фокусується на створенні безпечного і комфортного навчального середовища.

Цілі безпечної і дружньої до дитини школи

 • Подарувати учням особливий час і місце в школі.Запрошуючи дітей сісти в коло й обмінятися думками, ми наслідуємо давні традиції, що існують у багатьох культурах світу — організовувати своєрідне коло, де кожен має змогу висловитися з приводу будь-якої події чи проблеми і вислухати думки інших.
 • Допомогти дітям відчути єднання з групою.Багатьом підліткам важко зосередитися на навчанні, якщо вони почуваються самотніми. Це відчуття може підштовхнути їх до компаній, нормою в яких є вживання алкоголю, наркотиків, насилля, інші протиправні дії.
 • Дати дітям точку опори.Допомагаючи усвідомити цінності й пріоритети, ми наставляємо їх на правильний шлях, вчимо уникати невиправданих ризиків і створених ними самими проблем.
 • Навчити дітей приймати рішення і діяти з позицій здорового глузду.Розвиваючи в учнів навички критичного мислення, ми вчимо їх усебічно аналізувати ситуації, зважувати альтернативи, робити вибір і брати на себе відповідальність за його наслідки.
 • Навчити дітей протистояти соціальному тиску.Тренуючи навички відмови, ми вчимо їх протидіяти маніпуляціям, підвищуємо їхню стійкість до пропозицій, які можуть спричинити проблеми.
 • Навчити дітей долати стреси.В умовах інтенсивного навчального процесу важливо уміти розподіляти час, відпочивати і розслаблятися душею і тілом.
 • Показати дітям, як можна жити у світі без насилля.Навчаючи учнів спілкуватися і розуміти одне одного, ми допомагаємо їм набути досвіду мирного розв’язання конфліктів і пошуку компромісів. Ми здатні пробудити в дітей інтерес до того, що відчувають і як думають інші люди, розвинути у них толерантність і співчуття.
 • Вселити у дітей надію.Розвиваючи у них навички самооцінки, ми найбільше допомагаємо дітям, які змушені дорослішати у складних життєвих обставинах. Переконуючи, що їхня доля у їхніх руках, ми захищаємо дітей від негативного впливу оточення, яке, можливо, щодня нагадує про відсутність життєвих перспектив.

Ресурси для підготовки вчителів

 • Онлайн-курс «Безпечна і дружня до дитини школа» (дистанційна форма навчання, обсяг 18 год., http://scfs.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-система «Експрес-оцінювання закладу освіти» відповідно до концепції «Безпечна і дружня до дитини школа» (система надає можливість дізнатися, наскільки безпечним і комфортним є конкретний заклад освіти з точки зору всіх зацікавлених сторін http://express.autta.org.ua/).
 • Навчальний модуль «Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної компетентності учнів» (очно-дистанційна форма навчання, обсяг 105 год., https://is.gd/d6ZHyj).
 • Типова програма очного тренінгу для вчителів «Вчимося жити разом» (очна форма навчання, обсяг 24 год., https://is.gd/vKHYI3).
 • Навчальний модуль «Методика компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”» (очно-дистанційне навчання, обсяг 36 год., https://is.gd/Poqn6X).
 • Освітня програма «Базові навички медіатора/медіаторки в закладах освіти. Створення та координація діяльності служби порозуміння з числа учнів та учениць для впровадження медіації за принципом “рівний-рівному/рівна-рівній”»(http://bit.ly/36hJTFt)
 • Онлайн-курс «Основи здоров’язбережної компетентності» (дистанційна форма навчання, обсяг 60 год., http://multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Вчимося жити разом» (дистанційна форма навчання, обсяг 30 год., http://llt.multycourse.com.ua/ua).
 • Онлайн-курс «Освіта на основі життєвих навичок» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://dlse.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Теоретичні основи компетентісного навчання за інтегрованим курсом “Я досліджую світ”» (дистанційна форма навчання, обсяг 24 год., http://jds.multycourse.com.ua/ua/).
 • Онлайн-курс «Заклади освіти в умовах епідемії» (дистанційна форма навчання, обсяг 6 год., http://sepi.multycourse.com.ua/ua/).

Кроки долучення до руху БДДШ:

1. Ознайомитися із концепцією «Безпечної і дружньої до дитини школи» за посиланнямhttp://scfs.multycourse.com.ua/ua/
2. Створити у закладі освіти групу з однодумців (із залученням дітей, батьків, представників громади) з питань упровадження стандартів БДДШ.
3. Зареєструвати свій навчальний заклад в онлайн-системі «Експрес-оцінювання» за посиланнямhttp://express.autta.org.ua/. Завантажити з сайту онлайн-системи посібник для користувача закладу освіти та ознайомитися з відповідними інструкціями.
4. Провести онлайн-опитування у своєму навчальному закладі за участі керівництва закладу освіти, вчителів (вихователів), учнівської молоді, психологів і соціальних педагогів, допоміжного персоналу, батьків учнів (вихованців) та інших зацікавлених сторін.
5. Пройти навчання з методики комплексного планування і відпрацювання технічних навичок користування онлайн-системою «Індекс безпеки і здоров’я школи» (http://iz.autta.org.ua/login).
6. За допомогою онлайн-системиhttp://iz.autta.org.ua/login(або вручну за роздрукованими формами) детально проаналізувати сильні і слабкі сторони свого закладу освіти і скласти комплексний план його вдосконалення.
7. Пройти очно-дистанційне навчання з важливих питань впровадження БДДШ, зокрема з методики компетентнісного навчання учнів, стратегії і змісту підготовки вчителів, ефективних практик залучення учнів до життя школи і громади, протидії насиллю і цькуванню (булінгу) тощо.
8. Організувати постійний моніторинг упровадження концептуальної рамки БДДШ відповідно до циклу вдосконалення закладу освіти, використовуючи наявні інструменти і ресурси.
9. Залучати громаду до процесу вдосконалення навчального закладу.

П ЯТИЙ КЛАС

Тренінг 1. Ти — особливий

Тренінг 2. Ми — особливі

Тренінг 3. Про почуття і співчуття

Тренінг 4. Що сприяє порозумінню між

Тренінг 5. Упевнена поведінка

Тренінг 6. Спілкування з дорослими

Тренінг 7. Спілкування з однолітками

ШОСТИЙ КЛАС (11 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1. Самооцінка і здоров’я людини

Тренінг 2. Вчимося приймати рішення

Тренінг 3. Як протидіяти тиску однолітків

Тренінг 4. Ефективне спілкування

Тренінг 5. Стилі спілкування

Тренінг 6. Навички спілкування

Тренінг 7. Стосунки і здоров’я

Тренінг 8. Види і наслідки конфліктів

Тренінг 9. Як залагодити конфлікт

Тренінг 10. Підліткові компанії

СЬОМИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1. Розбудова самооцінки

Тренінг 2. Синергія стосунків

Тренінг 3. Стрес і психологічна рівновага

Тренінг 4. Керування стресами

Тренінг 5. Стреси екстремальних ситуацій

Тренінг 6. Конструктивне розв’язанняконфліктів

ВОСЬМИЙ КЛАС (5 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1. Стать і статеві ролі

Тренінг 2. Рівноправне спілкування

Тренінг 3. Стоп булінг

Тренінг 4. Безпека спілкування в мережіІнтернет

ДЕВ’ЯТИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1. Характер людини

Тренінг 2. Цінності — основа характеру

Тренінг 3. Самооцінка характеру

Тренінг 4. Самовизначення і вибір професії

Тренінг 5. Емоційна саморегуляція

Тренінг 6. Спілкування і розбудова стосунків

ДЕСЯТИЙ (ОДИНАДЦЯТИЙ) КЛАС (5 ГОД)

Вступний тренінг для 10 (11) класу.«Вчимося жити разом»

Тренінг 1. Як досягнути мети

Тренінг 2. Ефективне спілкування

Тренінг 3. Запобігання конфліктамта їх розв’язання

Тренінг 4. Як стати миротворцем

Кiлькiсть переглядiв: 63

Фотогалерея

САЙТ Соколівської ЗОШ ім. Отакара Яроша

вулиця Шкільна, номер будинку- 2,
поштовий індекс- 63420, Харківська область, Зміївський район, село Соколове,
Україна

Дата останньої зміни 15 Січня 2021

Цей сайт безкоштовний!