1 Алгебра
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
Завдання 26.25 Завдання 26.29
2 Захист Вітчизни
Всі завдання надсилати на ел.пошту-
taranenko-alex
@mail.ru
Алгоритм дій при раптовій зупинці серця.Основні правила та порядок проведення реанімаціі. (письмово законспектувати) Штучне дихання-його різновиди,
методика та техніка проведення штучноі вентиляціі легенів. (письмово законспектувати)
Види кровотеч. Неконтрольована кровотечя найбільш поширена причина серед попереджуваних смертей після травматичного ушкодження. (письмово законспектувати) 1- Алгоритм дій при кровотечі. Техніка застосування прямого тиску
на рану.
(написати конспект)
2- Техніка
накладання турнікета на
верхні та нижні кінцівки.
Техніка
тампонування
рани.(написати конспект)
3. Техніка накладання давлячоі повязки. Техніка виносу поранених.(написати конспект)
3 Геометрія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
Завдання 37.2 Завдання 37.5 Завдання 37.8
4 Інформатика
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
IrynjaVyrsta
@gmail.com
Поняття про мультимедійні дані – (опрацювати письмово розділ)

Пройти тести та надіслати скрін
Завдання:
Проаналізуйте письмово основні атрибути(властивості, характеристики, параметри), які може закласти ваша свідомість в такі поняття: Нові медіа Наукові терміні для поняття "масова комунікація" Нелінійні медіа
Завдання:
Проаналізуйте письмово основні атрибути
(властивості, характеристики, параметри),
які може закласти вашасвідомість в такіпоняття:-Класифікація інформаційних комунікацій в суспільст...
-Що таке відеострім?-Концепція персонального блогу як технологія власно...
Поняття систем керування базами даних, їх призначення (опрацювати письмово розділ)

Пройти тести та надіслати скрін
Технології опрацювання мультимедійних даних. Роль електронних медійних засобів в житті людини. (опрацювати письмово розділ)

Пройти тести та надіслати скрін

Зробити проект на тему:"Інформаційна безпека"

/Files/images/LEGO/10(1)4_n.jpg
5 Хімія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
trofimova2081
@ukr.net
прочитати§30 - 32. підготувати реферат, чи презентацію на тему:"Синтетичні високомолекулярні сполуки". Їх властивості, значення та застосування в житті людини" Це посилання
на тести з хімії:

https://naurok
.com.ua/test/join?gamecode=988172
https://onlinetestpad.
com/ua/testview/103929-zagalna-kharakteristika-vuglevodіv
- вуглеводи
(Читати
параграфи 23 - 25). https://naurok.com.
ua/test/join?gamecode=282618
- білки (Читати параграф 29).
/Files/images/LEGO/IMG-10кл87ce2c939603507246864a762cbe6f01-V (1).jpg
6 Біологія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
elena.antoniv
@i.ua
Прочитати § 46-50 Виконати в зошитах завдання з підручника с. 197 Переглянути відео за посиланням https://www.
youtube.com
/watch?v=l-QQ_t9it-Q https://www.
youtube.com
/watch?v=1gpBNTB-dSY
Виконати в зошитах завдання з підручника с.204-205 § 52 Самостійна робота с.205; Вправа 1-2 Проект (пояснення у Вайбер)
-тести
§ 53
Самостійна
робота с.210
§ 54-55 Самостійна
робота с.214 Кросворд
с.217-218
7 Укр.мова
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
olgadiptann
@gmail.com
13.03.2020- впр.-363;


- впр.421,422;
17.03.2020- впр.365;

- впр.426;
18.03.2020- впр.365;

- впр.428;

стор.158. накреслити
таблицю;
19.03.2020- впр.366.


-впр434(10 речень);

- впр.450;
20.03.20202- впр.380;


- впр.453;.

- вивчити правило параграф 64
8 Укр.літ Читати В. Винниченко" Момент"; - біографія ЛесіУкраїнки (конспект); -читати"Лісову пісню"; - переглянути
фільм" Лісова пісня";
- вивчити напам'ять"Contra spem spero";
9 Істрія України
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§ 55-56, питання ст.234(письмово); виконати тестові завдання прислані дистанційно. § 57-60;
письмово с.253(1,3,4,5)
Тестові-
дистанційно
10 Всесвітня історія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§ 21-24, виконати тестові завдання прислані дистанційно. Презентація на вибір (ст.105, ст.108). § 25-26
письмово: с. 114(16); с121(8)
Тестові завдання дистанційно
11 Англ.мова
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
mgrunskaya
@mail.ru
13.03- с169 (5) слова


- с.188 (1) vocabulary box
- c 199(3) c 200 (4)
- c 202
- c.203 (5)
17.03- с171 (1,2) с172 (3)
- c.204 (2)
- Grammar Future Simple, Future Continuous, Present Continuous
20.03 повторити Present Perfect c 173 (1,2) 03.03- Perfect Continuous c 174 (4), c176 (5), 177чит
12 Технології
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
IrynjaVyrsta
@gmail.com
Основи колористики. Поняття про кольорові га­рмонії, кольорове коло. Основні закони кольоро-знавства. Психофізіологічні фактори впливу ко­льорів на людину. Принципи функціонального застосування кольорів. Виконання схем кольоро­вих гармоній. Виконання кольорового ескізу придуманого предмета інтер'єру в певному стилі. Методи художнього конструювання. Етапи ху­дожнього конструювання. Метод фокальних об'єктів. Метод морфологічного аналізу. Конс­труювання придуманого предмета інтер'єру за допомогою методу фокальних об'єктів. Розпочати вивчення модуля «Проектування та виготовлення предметів інтер'єру» Пошук інформації, яка необхідна для виконання завдань проекту. Вибір виробу інтер'єрного призначення для виготовлення. Пошук моделей-аналогів. Описати Технологічна послідовність виготовлення виробу. Способи з'єднання деталей виробу та їх добір. Організація робочого місця. Правила Зезпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання завдань практичної роботи
13 Фізика
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
va31263126
@gmail.com
§ 26 - прочитати, виконати конспект, Впр.26 (2,3) виконати письмово в зошиті. Задача стр.163 записати розв`язання в зошит. Пояснення. Виконати конспект – це значить записати визначення величин, їх одиниці вимірювання в системі СІ, формули, властивості, приклади даного явища в природі, за наявності прикладу розв`язаної задачі переписати його в зошит. § 27 - прочитати, виконати конспект, Впр.27 (1,2,3,4) виконати письмово в зошиті. § 28 - прочитати, виконати конспект, Впр.28 (1,4,5) виконати письмово в зошиті. Задача стр.173 записати розв`язання в зошит. § 29 - прочитати, виконати конспект, Впр.29 (1,2,3) виконати письмово в зошиті. §30-прочитати, виконати конспект, Впр.30 (2,3) виконати письмово в зошиті.
14 Громадянська
освіта

Всі завдання
надсилати на
ел.пошту- mashaoboznaya99
@gmail.com
Тема 3, стор. 134-141, стор 141 питання 1-7 письмово


Повторити розділ 6. ВЗАЄМОДІЯ
ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ
Виконати тести стр.157-158
Тема 4 стор.142-145 опрацювати, стор 145 питання 1-6 письмово


Опрацювати тему 1 стр. 159-163 1. Записати
що таке
інтеграція та глобалізація. 2. Визначити
яким є вплив
глобалізаційних процесів на економіку,
культуру,
довкілля, людину.
Тема 5 стр.146-148,
виконати завдання 1-3
Проаналізувати
відеоролик
https://www.
youtube.com/
watch?v=
Iptxvl3ACes&
amp;list=
PL3baVAJdFK
Vbip05O
B9hSAFPLMK
e83MNu&
index=5
Тема 6 стр 149-151
Переглянути відеоролик
https://www.
youtube.com
/watchv=
ujXsy7nwchk&
index=3&list=
PL3baVA
JdFKVbip05OB9h
SAFPLMKe83MNu


Тема 7 стр.152-155 виконати
завдання 1-4

Практичне заняття. «Створюємо
бізнес-план
власного
підприємства»
За зразком : /Files/images/LEGO/clip_image002.png
15Географія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
lubahimenko566
@gmail.com
§29 виписати«головне "Написати реферат на тему « Нова Зеландія – високорозвинена країна із сприятливими умовами для ведення бізнесу"§30 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.166

§31 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.172
§32 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.176

§33 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.182
§34 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.186

§35 виписати «головне» та виконати практичнезавдання на стор.192
§36 виписати «головне» та виконати завдання 3,4на стор.198ор.192
16Зарубіжна література
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
lubahimenko566
@gmail.com
Стор. 146 – 175 –читати;Вивчити 2 поезії навибір клас1. Артнор Рембо «Головосіки» 1 на вибір вив.
2. М. Метерлін «Синій птах» Твір «Ідея одухотворення
життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах» М.Метерлінка»( на листочку)
17Алгебра
(продовження)

Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
Завдання
19.1
Завдання
19.2
Завдання
19.3
Завдання
19.5
18Геометрія
(продовження)

Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
Завдання
37.9
Завдання
37.11
Завдання
37.13

Продовження завдань....

1Алгебра
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
20.120.420.6(2.4.6)20.8 вивчити таблицю похідних
2Захист Вітчизни
Всі завдання надсилати на ел.пошту-
taranenko-alex
@mail.ru
- Нормативно-правова база цивільного захисту Прочитати параграф 40ст172-177- Надзвичайні ситуації
природного,
техногенного,воєнного
,суспільного, соціально-політичного характеру Прочитати параграф 28-31 ст 188-213

3Геометрія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
38.138.238.638.8
5Хімія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
trofimova2081
@ukr.net
Повторити § 18 -34. Підготуватися до К/Р.
Виконати онлайн к/р https://naurok.com.
ua/test/join?gamecode=591750
6Біологія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
elena.antoniv
@i.ua
§ 56-58 – прочитати; письмово: 1) самостійнаробота з таблицею с.221-2222)тест с. 226§59 – прочитати;
письмово: 1) самостійна робота с.233-234
§60 – прочитати; заповнити в робочомузошиті таблицю зі с. 238§ 61 – прочитати; письмово: 1) самостійна роботас.241-242
9Істрія України
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§61-66, письмово
с.264(1,3,4)
с.274(1,3,4)
С.284(1,3.4,6)
10Всесвітня історія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§ 27-30, письмово
с.124(4-8),
с.133(1-10)
с.140(1-10)
с.144(1-10)
11Англ.мова
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
mgrunskaya
@mail.ru
с 205(4,5), с 206(6)с 208(7) с 209(1) відповісти
13Фізика
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
va31263126
@gmail.com
§ 31 - прочитати, виконати конспект, Впр.31(1,2,3,4,5)виконати письмово в зошиті.§ 32,
§33 - прочитати,виконати конспект, Впр.32 (1,2,3,5), Впр.33 (1,2,4) письмово.
§ 34 - прочитати, виконати конспект, Впр.34(1,3) виконати письмово.
§ 35 - прочитати, виконати конспект, Впр.35(4,6) письмово.Виконати завдання длясамоперевірки ст.215 письмово. Написати реферат абоповідомлення, або презентацію на одну з поданих тем до розділу ІІІ ст.4 в підручнику
§ 36 - прочитати, виконати конспект, Впр.36 (1,2) виконатиписьмово.
§37 - прочитати, виконати конспект, Впр.37 (1,2,3)виконати письмово в зошиті.
§
14Громадянська
освіта

Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-mashaoboznaya99
@gmail.com
Перегляньте презентацію
Відвідайте сайт ЄС, і користуючись інтерактивною картою, визначте етапи розширення європейської спільноти
Перегляньте презентацію
wym-1587986132122
1. "Чому люди імігрують?". Проаналізуйте причини еміграції та імміграції

2. Наведіть відомі вам приклади таких міграцій в Україні та інших країнах світу. Обговоріть їх.

(Відео: https://24tv.ua/chomu_
ukrayintsi_virishuyut_emigruvati_z_
ukrayini_dani_statistiki_n923322
Опрацювати
Тему 2 на
стр.172 Виконати завдання 14 на стр.178
Опрацювати Тему 3 на стр.179 Виконати завдання 1-3 на стр.183


15Географія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
lubahimenko566
@gmail.com
( підручник + урокион лайн ) ( всі завдання письмово)
§37 записати взошит головне та завдання 4 на стор 202
Практична робота №6
на стор.202
§38 записати взошит головне та завдання 4,5 на стор 206
§39 записати в
зошит головне та
завдання 3,4 на
стор 209
§40 записати в зошит
головне та завдання
7 на стор 215
§41 записати взошит головне та завдання 6 на стор 220
§42 записати взошит головне та завдання 1,5 на стор 225
§43 записати взошит головне та завдання 1,3 на стор 229
§44 записати взошит головне та завдання 1,3,4,5 на стор 234
16Зарубіжна література
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
lubahimenko566
@gmail.com
1.Ст..176-184
-конспект
2.Ст..184-
198читати
Ст…199 відпов. Назап.№1,2,4,6,7,10,11
,121,14,16,17,19,20-письмово

ПРОДОВЖЕННЯ...

1Алгебра
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
21.2(1) 22.2(1,2)23.3(1,2), 24.1(1)
2Захист Вітчизни
Всі завдання надсилати на ел.пошту-
taranenko-alex
@mail.ru
Основи самозахисту.
Прочитати параграф
35-38 ст. 199-222

3Геометрія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
natasha_shmatko
@meta.ua
39.8,39.940.7, 40.8, 41.5, 42.442.6
5Хімія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
trofimova2081
@ukr.net
прочитати§30 - 32.підготувати реферат, чи презентацію на тему:"Синтетичні високомолекулярні сполуки". Їх властивості, значення та застосування в житті людини"Це посилання
на тести з хімії:

https://naurok
.com.ua/test/join?gamecode=988172
https://onlinetestpad.
com/ua/testview/103929-zagalna-kharakteristika-vuglevodіv
- вуглеводи
(Читати
параграфи 23 - 25).https://naurok.com.
ua/test/join?gamecode=282618
- білки (Читати параграф 29).
/Files/images/LEGO/IMG-10кл87ce2c939603507246864a762cbe6f01-V (1).jpg
6Біологія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
elena.antoniv
@i.ua
§ 62 – прочитати
§ 63 – прочитати
Он-лайн тестування
§ 64 – прочитатиПідсумковий урок
9Істрія України
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§63-70,
письмово - тести (дистанційно)
10Всесвітня історія
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
Sokolovatata268
@gmail.com
§ 31-35
тести-дистанційно
(за розділами 5-8)
13Фізика
Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-
va31263126
@gmail.com
§ 38 - прочитати, виконати конспект, Впр.38 (1,2)виконати письмово в зошиті. § 39 - прочитати,виконати конспект, Впр.39 (1,3) письмово. Виконати завдання длясамоперевірки ст.236 письмово.§ 40 - прочитати, виконати конспект, Впр.40(1,2) виконати письмово.
§ 41 - прочитати, виконати конспект, Впр.41(1,2) письмово.
§ 42 - прочитати, виконати конспект, Впр.42 (3) виконатиписьмово.
§ 43 - прочитати, виконати конспект, Впр.43 (3,4) письмовов зошиті.
§ 44 - прочитати, виконати конспект, Впр.44 (1,2) письмово в зошиті.Виконати завдання длясамоперевірки ст.264 письмово.§30-прочитати, виконати конспект, Впр.30 (2,3) виконати письмово в зошиті.
Написати реферат абоповідомлення, або презентацію на одну з поданих тем до розділу ІVст.4 в підручнику
14Громадянська
освіта

Всі завдання
надсилати на
ел.пошту-mashaoboznaya99
@gmail.com
Написати доповідьпро «Участь Українив ООН,ОБСЄ, СОТ»Виконати практичнезаняття 1 варіант на стр 184 (Обратиодну із запропонованих тем) Виконати контрольнітести на стр 187


/Files/images/LEGO/clip_image002.png

ПРОДОВЖЕННЯ...

Кiлькiсть переглядiв: 268

Фотогалерея

САЙТ Соколівської ЗОШ ім. Отакара Яроша

вулиця Шкільна, номер будинку- 2,
поштовий індекс- 63420, Харківська область, Зміївський район, село Соколове,
Україна

Дата останньої зміни 03 Грудня 2020

Цей сайт безкоштовний!